کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟1.0 APK for Android

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ poster

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 1

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 2

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 3

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 4

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 5

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 6

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ screenshot 7

The description of کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ App

کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ game kurdishیارى کێ ملیۆنێک دەباتەوە یاریەکى بەناوبانگى جیهانی یەلە هەموو ئاستەکان پێک دێتوە لە هەموو بوارێک پێک دێتوەلەگەل چەندین تایبەتمەندی لەناو یاریەکەوەکو لادانى دوو وەلامپرسیار گۆڕینیارى ڕاگرتنپەیوەندى کردنپرسیار کردن لە جەماوەرکاتت هەیە بۆ وەلام دانەوە تاوەکو ٣٠ چرکەلیستى خاڵى بەدەست هاتوولیستى رێنمایىناونوسینبەهیواى سوود بینینتەنها یاری یەکە بۆ سوودى ئێوەیە

Download

Click here download

Get کێ ملیۆنێک دەباتەوە؟ on Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Archive