Free download VCC Solar Scada v1.0.5 for Android

App Screenshot

App Introduction

The description of VCC Solar Scada AppỨng dụng VCC Solar Scada được phát triển bởi Tổng Công Ty CP Công trình Viettel giúp điều khiển và giám sát hệ thống năng lượng mặt trời.Ứng dụng được phát triển với mục đích giúp việc điều khiển và giám sát hệ thống năng lượng mặt trời mọi lúc, mọi nơi. Với thông số giám sátthời gian thực giúp việc giám sát trực quan và chính xác nhất.Những tính năng chính của ứng dụng:- Quản lý và hiển thị tất cả Site theo người dùng.- Quản lý và hiển thị Inverter được sử dụng Site.- Quản lý và hiển thị Logger được sử dụng trong Site.- Quản lý và hiển thị sản lượng tại Site đang quản lý.- Quản lý và hiển thị cảnh báo và sự cố của Site.- Trung tâm tin nhắn sẽ thông báo tới người dùng.

Free download VCC Solar Scada v1.0.5 for Android

Download app (42.00MB)

If you don\’t like it, you can also try Google play search to get it

Get VCC Solar Scada Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Archive